Så funkar det

Skolsynk synkar skolor, elever, lärare och grupper från Google Workspace eller Microsoft Teams med single sign-on (SSO) till de läromedelsleverantörer som är med i Skolsynk.

Skolsynk för Google

Skolsynk för Google synkar skolor, elever, lärare och grupper från Google Workspace till läromedelsleverantörer.

Med Skolsynk för Google konfigureras hur användare och grupper hämtas från Google Workspace. Därefter väljer ni vilka leverantörer som skolor, elever, lärare och grupper ska synka till i realtid.

Alla anslutna läromedelsleverantörer har Single Sign-On (SSO) med Google Sign-In så att elever och lärare enkelt kommer åt sitt material på respektive läromedelsplattform.

Skolsynk för Microsoft

Skolsynk för Microsoft synkar skolor, elever, lärare och grupper från Microsoft School Data Sync (SDS) till läromedelsleverantörer.

Med Skolsynk för Microsoft konfigurerar ni vilka leverantörerni vill att skolor, elever, lärare och grupper ska synkas till i realtid.

Alla anslutna läromedelsleverantörer har Single Sign-On (SSO) med Microsoft-konto så att elever och lärare enkelt kommer åt sitt material på läromedelsplattformarna.

Google

Så här gör du för att ansluta till Skolsynk för Google.

Installation

Det krävs att du är inloggad i Googles administratörskonsol med full access. Installera Skolsynk för Google från app-menyn via Google Workspace Marketplace. Genväg till appen läggs till under app-menyn då appen är installerad.

Behörighet till skolor

Du får tillgång till de skolor som via domänen kan matchas med SCB:s skolenhetsregister. Finns inte alla skolor får du hjälp av vår support.

Konfiguration

Med enkla verktyg konfigureras hur elever, lärare och grupper hämtas från organisationsenheter och Google Groups.

Test

Du kan ta ut CSV-filer för total överblick av konfigurationen och dess inverkan på domänens användare. Testläge finns så att du kan börja att synka mot leverantörernas testmiljöer.

Starta synk

Du väljer vilka leverantörer som data ska skickas till. Per leverantör kan du välja vilka skolor som ska skickas. Det finns datafält som är frivilliga att skicka. Vid start påbörjas en total provisionering och därefter kommer data synkas i realtid.

Microsoft

Så här gör du för att ansluta till Skolsynk med Microsoft SDS.

Installation

Det krävs School Data Sync och att du har ett Microsoft-konto med fullständiga rättigheter i domänen för att komma åt applikationen Skolsynk för Microsoft: https://microsoft.skolsynk.se/

Konfiguration

Du konfigurerar vilka skolenheter som ska synkas till vilka läromedelsplattformar.

Z

Test

Testläge finns så att du kan börja att synka mot läromedelsleverantörens testmiljö.

Starta synk

Vid start påbörjas en total dataprovisionering och därefter kommer data synkas i realtid.

Vill ni också ansluta er till Skolsynk?