Provisionering och SSO från Google och Microsoft till läromedelsplattformar

Med Skolsynk synkas skolor, elever, lärare och grupper från Google Workspace eller Microsoft Teams till läromedelsleverantörer.

logo
Skolsynk för Google
logo
Skolsynk för Microsoft
Skolsynk för Google är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer.
gleerups, ILT, NE, Studentlitteratur, Binogi
Är du läromedelsleverantör och vill vara med i Skolsynk?