Information till läromedelsleverantörer

Skolsynk Ekonomisk Förening är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer.
gleerups, ILT, NE, Studentlitteratur, Binogi

EGILs implementationsprofil av SS 12000:18

Skolsynk skickar data med EGILs implementationsprofil av SS 12000:18.
För att kunna ta emot data från Skolsynk krävs att man har en SCIM-server med stöd för EGILs implementationsprofil av SS 12000:18.

PUB-avtal

För att använda tjänsten Skolsynk måste det finns ett PUB-avtal mellan personuppgiftsansvarig skolhuvudman och respektive leverantör där leverantören angivit Skolsynk Ekonomisk Förening som ett underbiträde.
logo
Skolsynk för Google
logo
Skolsynk för Microsoft