logo Skolsynk för Microsoft

Provisionering och SSO från Microsoft till läromedelsplattformar

Skolsynk för Microsoft synkar skolor, elever, lärare och grupper från Microsoft School Data Sync (SDS) till läromedelsleverantörer.

Skolsynk för Microsoft är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer.

gleerups
logo
Microsoft SDS

Många kommuner och skolor använder Microsoft School Data Sync (SDS). SDS innehåller skolor, lärare, elever och grupper.

logo
Provisionering

Med Skolsynk för Microsoft konfigureras vilka läromedelsleverantörer som skolor, elever, lärare och grupper ska synkas till i realtid.

logo
Single Sign On

Alla anslutna läromedelsleverantörer har Single Sign On (SSO) med Microsoft-konto. Elever och lärare kommer enkelt åt sitt material i läromedelsleverantörernas plattformar.

Installation

Det krävs School Data Sync och att du har ett Microsoft-konto med fullständiga rättigheter i domänen för att komma åt applikationen Skolsynk för Microsoft: https://microsoft.skolsynk.se/

Konfiguration

Du konfigurerar vilka skolenheter som ska synkas till vilka läromedelsplattformar.

Test

Testläge finns så att du kan börja att synka mot läromedelsleverantörens testmiljö.

Starta synk

Vid start påbörjas en total dataprovisionering och därefter kommer data synkas i realtid.