logo Skolsynk för Google

Provisionering och SSO från Google till läromedelsplattformar

Skolsynk för Google synkar skolor, elever, lärare och grupper från Google Workspace till läromedelsleverantörer.

Skolsynk för Google är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer.

gleerups
Skolsynk mockup 3 Skolsynk mockup 2 Skolsynk mockup 1
logo
Google

Många kommuner och skolor använder Google Workspace. Administratörskonsolen innehåller elever och lärare i organisationsenheter. Grupper finns som namn på organisationsenheter eller som Google Groups.

logo
Provisionering

Med Skolsynk för Google konfigureras hur användare och grupper hämtas från Google Workspace. Därefter väljs vilka läromedelsleverantörer som skolor, elever, lärare och grupper ska synkas till i realtid.

logo
Single Sign On

Alla anslutna läromedelsleverantörer har Single Sign On (SSO) med Google Sign-In. Elever och lärare kommer enkelt åt sitt material i läromedelsleverantörernas plattformar.

Installation

Det krävs att du är inloggad i Googles administratörskonsol med full access. Installera Skolsynk för Google från app-menyn via Google Workspace Marketplace. Genväg till appen läggs till under app-menyn då appen är installerad.

Behörighet till skolor

Du får tillgång till de skolor som via domänen kan matchas med SCB:s skolenhetsregister. Finns inte alla skolor så får du kontakta support som hjälper dig.

Konfiguration

Med enkla verktyg konfigureras hur elever, lärare och grupper hämtas från organisationsenheter och Google Groups.

Test

Du kan ta ut CSV-filer för total överblick av konfigurationen och dess inverkan på domänens användare. Testläge finns så att du kan börja att synka mot leverantörernas testmiljöer.

Starta synk

Du väljer vilka leverantörer som data ska skickas till. Per leverantör kan du välja vilka skolor som ska skickas. Det finns datafält som är frivilliga att skicka. Vid start påbörjas en total provisionering och därefter kommer data synkas i realtid.

Nytt läsår

Vid läsårsstart, eller när du av någon anledning behöver göra stora förändringar i organisationen, kan du pausa synken för att sedan göra en ny provisionering.